Ministerstvo životního prostředí

MŽP ČR

manuál závazných vzorů označení chráněných území: „Pravidla jednotného vizuálního stylu označení zvláště chráněných území, památných stromů, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů“

návrh grafického řešení vzorů, výběr a definice volně přístupného písma, stanovení jeho optimální velikosti, definice barev podle Pantone vzorníku, převod do CMYK, RGB a web hodnot, vektorizace malého a velkého státního znaku, stanovení rozměrů a materiálu podložek, vytvoření šablon pro jednotlivé kategorie chráněných území (ad.). Struktura manuálu, vytvoření manuálu a jeho implementace do vyhlášky.

2008

manual-vzor1.jpg manual-vzor2.jpg pismo.jpg manual-aplikace1.jpg manual-aplikace2.jpg

© RedGreenBlue, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2011  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2011.