Portfolio

V současné době tvoří klienti z NGO 5 % portfolia studia RedGreenBlue. Dalších 20 % jsou klienti z nekomerčních státních institucí, zejména z oblasti vzdělávání.

V oblasti tiskové grafiky studio nabízí design a redesign časopisů, návrh a sazbu knih a jiných publikací včetně skenů a retuší obrázků a vektorové grafiky, návrhy logotypů a tzv. „corporate identity“. Většina zakázek je tzv. „na klíč“ – rukopis přebíráme k sazbě bez korektur, které zajistíme stejně tak, jako se postaráme o tiskový servis, takže klient dostává již hotovou zakázku.

V oblasti virtuální grafiky nabízí studio zejména webdesign a ve spolupráci s osvědčenými a spolehlivými kodéry a programátory komplexní tvorbu jednoduchých i složitých webových stránek.

Na vaše přání zajistíme fotodokumentaci vaší konference nebo focení specifických témat pro vaše publikace či web.

 • Agentura pro ochranu přírody a krajiny – AOPK ČR
 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
 • Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou
 • Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Praha
 • Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova Praha
 • Fridrich-Ebert-Stiftung
 • Gender Studies, o. p. s.
 • CHID Prague
 • Nakladatelství Jaroslav Kmenta (JKM)
 • Nakladatelství Malvern
 • Magdaléna, o. p. s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • NKC – ženy a věda
 • Multikulturní centrum Praha
 • Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
 • proFem, o. p. s.
 • Rytmus
 • QUIP
 • Unie pro podporované zaměstnávání
 • Ústav pro výzkum informací ve vzdělávání ÚIV
 • Úřad vlády ČR

© RedGreenBlue, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2011  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2011.