Zakázka na klíč

Většina zakázek realizovaná studiem RedGreenBlue je tzv. „zakázka na klíč“. Klient má představu o výsledném tvaru tiskoviny (webových stránkách, reklamním předmětu), dodá text zpravidla bez korektury a obrázky buď na papíře, v knize nebo v elektronické podobě.

Klient se už dál o nic nestará.

Po úvodní konzultaci se někdy tvar tiskoviny optimalizuje jak pro výhodnější tisk, tak pro lepší využití klientem. Dohodneme výslednou podobu tiskoviny, včetně navržení vazby (brožury a knihy), papíru nebo povrchové úpravy. Dodaný text přečtou korektoři z řad vystudovaných bohemistů, po dohodě s klientem je text strukturován do logických celků a je připraven k sazbě. Skenují a retušují se obrázky, kreslí se ilustrace a vektorová grafika, překreslují se grafy a tabulky, loga v jpg jsou vektorizována. Během grafického zpracování zakázky je vybrána a dojednána tiskárna, nad tiskem se dohlíží, kontrolují se tiskové výstupy. Zakázku pak v dohodnutý termín klient dostane přímo na stůl.


© RedGreenBlue, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2011  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2011.